Ögat & ögonhälsoundersökning

Gula fläcken

På näthinnan finns gula fläcken (makula). Det är där man har det skarpaste seendet och bästa synskärpan. Stavar kallas de synceller som finns utanför gula fläcken och de är mest ljuskänsliga och används i mörker. Tappar kallas de synceller som finns i gula fläcken och de gör så att vi ser skarpt, och de är mest färgkänsliga.

När ögat utsätts för ljus leder det till en kraftig ökning av oxidativ stress och fria radikaler, vilka är skadliga för näthinnan. Oxidativ stress innebär syreangrepp på celler och ämnesomsättningen. Fria radikaler är skadliga molekyler som ombildats vid syreomsättningen. Om seendet upplevs som försämrat är det betydelsefullt att genomföra en synundersökning. Vid rätt behandling kan synnedsättningen hejdas eller förlångsammas.

Ögonhälsoundersökning

Med åren blir synen ofta sämre pga. flera orsaker. Vanligaste orsaken är att ögats brytkraft förändras, vilket optiker kan avhjälpa med nya glasögon.

Det finns också vanliga sjukdomar, som ger långsam synförsämring, till exempel åldersförändring i gula fläcken, glaukom (grön starr), katarakt (grå starr) eller näthinneförändring på grund av diabetes.

Det finns optiker som har utrustning för ögonhälsoundersökning.  Optiker med speciell utbildning kan tolka dina ögonbottenbilder. Andra optiker kan ha ögonläkare som bedömer bilderna. Hör med din optiker ang. ögonhälsoundersökning.

Optiker som har utrustning för ögonhälsoundersökning, och där resultaten granskas av ögonläkare finns i nedan länk.

Internationella rekommendationer om ögonhälsoundersökning: Över 60 år:      1 gång/år (National Eye Institute, USA).

Behöver du snabbt komma i kontakt med ögonläkare med mycket korta väntetider?

Göteborg: Dr. Bo Hedqvist, Ögonspegeln. Mottagningen ligger i Kungälv, ca. 20 minuter med bil/buss norr om Göteborg. Tidsbokning via internet, www.ogonspegeln.com eller via telefon, 0303/14840.

Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com