OPTIVITAL

Vetenskapligt bevisad effekt
Innehållet i Optivital bygger på världens största ögonstudier på åldrande gula fläcken, Age-Relating Eye Disease Study (AREDS), där man specifikt studerade åldringsprocessen i gula fläcken. 8000 patienter följdes under 10 år. Senaste studien AREDS2 publicerades maj 2013 av National Eye Institute, det forskningscentra som satsar mest pengar i världen på studier kring ögat och dess sjukdomar. Lanserades i                                           Sverige 2014. Optivital säljs endast hos väl-sorterade optiker. Se Återförsäljare.

Läs mer

   NYHET

Optimega-D

Första Omega-3 på krillolja i Sverige som även innehåller D-vitamin.
Omega-3 på krillolja + D-vitamin är en perfekt kombination för oss på nordliga breddgrader där brist på/svag sol är märkbart under höst, vinter och vårmånader.

Läs mer

Om företaget

Soflin Pharma är ett svenskt företag som startade 2013 och har som sin målsättning att ta fram produkter som främst främjar ögat och dess hälsa. Idag har företaget 2 unika produkter. OPTIVITAL och dess sammansättning har tagits fram med publicerade vetenskapliga studier med bevisad effekt som underlag. Optimega-D är den första Omega-3 fettsyran i Sverige som är gjord på krillolja och som även innehåller D-vitamin.  Kontoret ligger i Stockholm.

Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com